Varaus-, maksu- ja laskutusehdot

 

TARJOUS

Puolu Catering antaa kirjallisen tarjouksen toivotusta ja asiakkaan kanssa sovituista palvelusta. Tarjous lasketaan tarjouspyynnössä määritellyn vierasmäärän ja muiden siinä esitettyjen tietojen mukaisesti.

Tarjouksessa on lueteltu ne tuotteet, palvelut ja tarvikkeet, jotka sisältyvät tarjoushintaan. Tarjous on aina voimassa sovitun ajan. Mikäli tarjousta ei ole hyväksytty määräaikaan mennessä, raukeaa tarjous. Tarjouksen voimassaoloaika riippuu tilauksesta ja henkilömäärästä. Tarjous on pitopalvelua sitova.

 

TILAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tarjous muuttuu asiakasta ja Puolu Cateringia sitovaksi tilaussopimukseksi, kun asiakas ilmoittaa hyväksyvänsä Puolu Cateringin laatiman tarjouksen.

Asiakas voi tehdä ilmoituksen tarjouksen hyväksymisestä joko suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen hyväksyminen voidaan antaa joko henkilökohtaisesti tapaamalla tai puhelimitse. Kirjalliseksi hyväksymiseksi katsotaan kirje, sähköpostiviesti ja tekstiviesti. Halutessaan asiakas voi saada erillisen kirjallisen tilaussopimuksen.

 

MAKSUEHDOT

Sitovista varauksista perimme varausmaksun, joka on 30 % tarjouksen loppusummasta. Hyvitämme tämän summan loppulaskusta. Varausmaksun eräpäivä on 10 päivää ennen tilaisuutta.

Varausmaksua ei palauteta, jos tilaisuus peruuntuu asiakkaan taholta.

Loppumaksu laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Loppulaskun maksuehto: 14 päivä netto. 

Erääntyneestä saatavasta perimme kulloinkin voimassaolevan laillisen viivästyskoron.

 

LASKUTUS

Lopullinen vierasmäärä tulee ilmoittaa Puolu Cateringille 10 päivää ennen tilaisuutta.

Laskutamme tilatun määrän mukaisesti. Tilaisuuden henkilömäärän kasvaessa laskutamme todellisen osanottaja määrän mukaan. Laskutuksessa noudatetaan tarjouksen pohjana olevaa hinnoittelua. Laskutuksessa huomioidaan myös asiakkaan ilmoittamat muutokset ja lisäpalvelut, joita ovat esimerkiksi tilauksen jälkeen ilmoitetut erikoisruokavaliot, lisätarjoilut, lisäastiat jne.

Tarjouksessa esitetyt arvioidut erät laskutetaan toteutuneen mukaan, esim. työtunnit. 

Ota yhteyttä

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
:
Eurooppa/Helsinki